Nova katastarska izmjera k.o. Bistransko Podgorje − javni skup

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZAGREB
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZAPREŠIĆ

___________________________________________________________________________

Temeljem Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga između Državne geodetske uprave kao naručitelja te tvrtke Cadcom d.o.o iz Zagreba kao izvoditelja te Odluke o katastarskoj izmjeri objavljene u Narodnim novinama br.7/2023, na području Grada Zaprešića i Općine Bistra započela je 

NOVA KATASTARSKA IZMJERA

i obnova katastra zemljišta i zemljišne knjige za područje dijela katastarske općine Bistransko Podgorje. Prije početka radova obilježavanja granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama pozivamo Vas na

JAVNI SKUP
koji će se održati
u utorak 21.03.2023. godine
u Vatrogasnom domu u Donjoj Bistri, Bistranska 2,
s početkom u 19 sati

NA SKUP POZIVAMO SVE VLASNIKE I OVLAŠTENIKE KOJI IMAJU NEKRETNINE NA PODRUČJU OBUHVATA NOVE KATASTARSKE IZMJERE ZA K.O. BISTRANSKO PODGORJE (naselja Novaki Bistranski i Bukovje Bistransko), JER ĆE NA TAJ NAČIN DOBITI PRAVOVREMENE I DETALJNE INFORMACIJE O POSTUPKU ZAPOČETE IZMJERE I UPUTE ZA OBILJEŽAVANJE GRANICA ZEMLJIŠTA VIDLJIVIM TRAJNIM OZNAKAMA.

Ostali događaji

Skip to content