Ovih dana u tijeku je postavljanje novih klupa uz bistranske prometnice, uz njihove pripadajuće pješačke staze, koje se u večernjim satima redovito pretvaraju u odlično korištene šetnice brojnih šetača i rekreativaca.

Objektivom naše kamere zabilježili smo postavljanje novih klupa te nekoliko njih već postavljenih u Donjoj i Gornjoj Bistri.