Svakodnevno smo svjedocima za proljeće uobičajenih naglih promjena vremenskih prilika, izmjenjuju se sunce, kiša, pa čak i snijeg, temperaturni skokovi, a time ponekada i šokovi, sve su veći i učestaliji i na iste se sve više privikavamo.

A, ovoga smo proljeća gotovo svakodnevno svjedocima i brojnim promjenama na bistranskim prometnicama. Neke od njih su novo uređene, izgrađeno je više pješačkih staza, napravljeni su pješački mostići, uređena nova autobusna stajališta, posađeni novi drvoredi. Sve to u cilju daljnjeg podizanja sigurnosti prometa na našim prometnicama, a time i dizanja ukupne kvalitete života u našoj životnoj sredini.

Na slikama – dio ugođaja novo uređenih bistranskih ulica, dok su neke od ulica na korak do isto takvih uređenja