O B A V I J E S T O NOVOM RADNOM VREMENU MATIČNOG UREDA  B I S T R A

 

Matični ured  Bistra od dana 25.1.2021. godine sa strankama radi na lokaciji u OPĆINI BISTRA, Poljanica, Bistranska 98

ulaz br. 2  Kulturni centar Bistra

 

PONEDJELJAK    I     ČETVRTAK   od    07,00 do 15,00 sati.

Pauza od 11,00 do 11,30 sati.

 

U sve ostale dane poslovi Matičnog ureda mogu se obaviti u Matičnom uredu Zaprešić, Nova ulica 10, II kat, soba 220 – kontakt telefon 3350-637, 3350-618.

Kontakt broj telefona za Matični ured Bistra je  3390-037.

Ovo radno vrijeme će se primjenjivati do 30.6.2021. godine.

 

Općinski načelnik

Krešimir Gulić, v.r.