Zbog pojave velikog broja pasa koji bez nadzora vlasnika (posjednika) lutaju javnim površinama te učestalih prijava građana, Općina Bistra uskoro kreće s kontrolom provedenog cijepljenja, označavanja i upisivanja pasa u Upisnik pasa. Kontrolu označavanja (mikročipiranja)  provoditi će komunalni redar uz pomoć mikročitača.

Temeljem odredbi čl. 5., st. 1. i čl. 7.  Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br.: 135/06, 37/13 i 125/13) posjednik psa ne smije napustiti te je dužan voditi brigu o njegovoj reprodukciji.

Također, prema odredbama članka 45. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine br.: 82/13 i 148/13) i Pravilnika o označavanju pasa (Narodne novine br.: 72/10) svi psi u roku od devedeset dana od štenjenja moraju biti označeni na propisan način (mikročipom) i upisani u Središnji upisnik pasa. Svaki udomljeni pas mora biti prijavljen u roku od četrnaest dana od udomljenja.

Člankom 2. Pravilnika o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja (Narodne novine br.: 32/00) propisano je obvezno cijepljenje protiv bjesnoće svih pasa jednom godišnje. Prvo cjepivo pas prima nakon navršena tri mjeseca života.

Nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti životinja, Zakona o veterinarstvu, Pravilnika o označavanju pasa i Odluke Općine Bistra o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca (Službeni glasnik Općine Bistra br.: 6/10, 3/13) provodi komunalni redar Općine Bistra. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna (članak 28. Odluke)  kaznit će se za prekršaj posjednik psa koji se ne pridržava gore navedenih odredbi.

Mole se građani za suradnju u provođenju kontrole provedenog mikročipiranja i cijepljenja pasa.