Virtualna šetnja Bistrom

OPĆINA BISTRA

Područje Općine Bistra zauzima površinu od 52,74 km² i proteže se od samog vrha Medvednice, njezinim zapadnim obroncima i čitavom dolinom do rijeke Krapine.
Kao jedinica lokalne samouprave Općina Bistra je ustrojena 1995. godine.
Sastoji se od 6 naselja: Donja Bistra, Gornja Bistra, Poljanica Bistranska, Oborovo Bistransko, Novaki Bistranski i Bukovje Bistransko.

 • 1209. godina prvog spomena imena “Bistra” u povijesnim izvorima
 • 1848. početak organiziranog školstva u Bistri
 • 1995. osnivanje neovisne Općine
 • 6.632 broj stanovnika (podatak iz 2011. godine)
 • 125,73 gustoća naseljenosti po km2 (podatak iz 2011. godine)

DAN OPĆINE BISTRA

Na dan Općine Bistra, općinsko vodstvo upriliči svečanu sjednicu kojoj su redovito nazočni predstavnici državne i županijske vlasti, predstavnici udruga, predstavnici brojnih poduzeća čiji su uposlenici u okviru svojih djelatnosti gotovo svakodnevno u kontaktu s Bistrom, brojni prijatelji itd …

Općinska uprava tom prilikom daje presjek postignuća u radu u tekućoj godini, kako svoga rada tako i rada i zalaganja pojedinaca sa svojeg područja i šire kojima dodjeljuje prigodna priznanja.

Dan Općine Bistra je 06. prosinac i istovjetan je danu zaštitnika Župe Bistra Svetoga Nikole biskupa.

BISTRA DANAS

Bistranski kraj odlikuje se bogatom prirodnom, povijesnom, kulturnom i etnološkom baštinom. Najistaknutiji dio prirodne baštine nalazi se u onom dijelu Bistre koji obuhvaća Park prirode Medvednica. Bogatstvo flore i faune, a prije svega bistri potoci i pitka voda čine ovaj kraj posebno vrijednim. Blizina grada Zagreba, dobra cestovna i prometna povezanost i zavidna razina komunalne izgrađenosti prednosti su koje uživa malo općina.

Spomenemo li još i skijašku stazu na kojoj se već od 2005. godine održavaju utrke za svjetski skijaški Kup možemo se nadati da će Bistra uskoro postati privlačna destinacija seoskog, zimskog i planinarskog turizma.

BISTRA KROZ POVIJEST

Najstariji primjerak povijesne baštine bistranskog kraja je kameni čekić datiran na prijelaz iz mlađeg kamenog u brončano doba dok je prvi pisani povijesni izvor koji spominje sela na području Bistre isprava kralja Andrije iz 1209. godine u kojoj se spominju Bistra, imanje Poljanica te župa Svetog Nikole.

Kulturnu i etnološku baštinu bistranskog kraja čine bogatstvo bistranskog narječja, glazbe i narodne nošnje te tradicionalna bistranska hiža i dvorac u Gornjoj Bistri kojega je od 1770. do 1773. godine izgradio umirovljeni general Krsto II Oršić Slavetički, prisjednik Banskog stola i veliki župan Zagrebačke županije.

Izgled grba, zastave i svečane zastave Općine Bistra, Općinsko Vijeće je odredilo na svojoj
13. sjednici od 17. listopada 2002. godine.

Park prirode Medvednica

 • Kapelica Majke Božje Sljemenske
 • Kapelica Sv. Jakoba
 • Horvatovih 500 stuba
 • Kraljicin zdenac
 • Spilja Veternica
 • Medvedgrad
 • Kameni svatovi
 • Rudnici Zrinski …

U jugoistočnom dijelu područja općine Bistra nalazi se zapadni dio planine Medvednice koji je 16.6.1981. godine zaštićen u kategoriji parka prirode.

Park prirode “Medvednica” je prostrano prirodno područje (površine 22.826 ha ) s vrlo naglašenim ekološkim vrijednostima: brojnim potocima, slikovitim potočnim dolinama, krškim pojavama spilje, ponori, stijene, ponikve, škrape), autohtonim šumskim zajednicama, bogatom prizemnom florom, rijetkim planinskim biljkama, raznolikim životinjskim svijetom, te kulturno-povijesnim spomenicima. 

Niz obronke planine slijevaju se brojni potoci koji su u trup planine urezali duboke doline. Medvednica je prekrivena bujnom šumskom vegetacijom koja pokriva planinu do oko 200 m nadmorske visine pa sve do vrha, a osobito je značajno za Medvednicu da u kompaktnoj šumi, iznad rubnih urbaniziranih zona, nema naselja.

Iako se danas, novim teritorijalnim ustrojem općine, niti jedna od spomenutih lokacija ne nalazi na području Općine Bistra, zahvaljujući zemljopisnom položaju Bistra je dobro polazište za obilazak većine od navedenih lokacija.

Skip to content