REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, UI. grada Vukovara 78, P.P. 1034

Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

 

JAVNI UVID U IZRADU PROGRAMA GOSPODARENJA ZA PRIVATNE ŠUMOPOSJEDNIKE

 

Ministarstvo poljoprivrede i izvođač radova Pro Silva d.o.o. pozivaju sve zainteresirane na javni uvid i javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja za šume šumoposjednika u gospodarskim jedinicama „Kupljenovo-Pluska“ i „Gornja Bistra-Jakovlje“.

Gospodarskim jedinicama obuhvaćene su katastarske općine: Kupljenovo, Pluska, Gornja Bistra, Donja Bistra i Jakovlje.

Javni uvid će biti moguć od 15. lipnja 2020. godine do 01. srpnja 2020. godine u prostorijama Općine Bistra, Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra, radnim danom od 08 do 14 sati.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Pro Silva d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, 10020 Zagreb, ili na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Stubička 509,  10298 Bistra, te e-mail: denis.stojsavljevic@pro-silva.hr

Javna rasprava održati će se 02. srpnja 2020. godine s početkom u 10 sati, u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, na adresi Stubička 509,  10298 Bistra.

Tijekom javne rasprave šumoposjednici će biti upoznati s osnovnim odredbama Zakona o šumama vezanima za gospodarenje šumama šumoposjednika.

Raspravu će voditi ispred Ministrastva poljoprivrede dipl.ing.šum. Bernard Jakopec i ispred Pro Silve d.o.o. dipl.ing.šum. Denis Stojsavljević.

 

 

S poštovanjem,

 

Bernard Jakopec: Kontakt broj: 099/2174-227

 

 

Skip to content