REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

O B A V I J E S T

O RADU MATIČNOG UREDA  B I S T R A

Matični ured  Bistra od dana 05.1.2021. godine radi na lokaciji u

OPĆINI BISTRA, Poljanica, Bistranska 98 

ulaz br. 2  Kulturni centar Bistra 

 

svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 07,00 do 15,00 sati. 

Pauza od 11,00 do 11,30 sati.

Kontakt broj je 098/1930-861 – 

MATIČAR    DUBRAVKO   IVEKOVIĆ 

Obzirom na specifičnu situaciju –  u slučaju bilo kakvih promjena,  mještani Općine Bistra biti će obaviješteni putem Internet i facebook stranica Općine Bistra.

 

Načelnik

Krešimir Gulić, v.r.

Skip to content