Hrvatski sabor je 4. listopada 2017. godine donio novi Zakon o zaštiti životinja koji je usklađen s aktima Europske unije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Ovim Zakonom propisuju se odgovornosti i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju i uzgoju kao  i postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama. Poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja prema odredbama ovog Zakona organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave.

Općina Bistra je sklopila ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja s Udrugom za zaštitu životinja i okoliša „Šapica“ koja je vlasnik skloništa „Šapica“ u Donjoj Bistri. Uglavnom, riječ je o napuštenim i izgubljenim psima.

Posljednjih desetak  godina Općina Bistra je za zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih pasa utrošila cca 350.000,oo kuna proračunskih sredstava. Prema najnovijem troškovniku Udruge „Šapica“ troškovi sakupljanja i zbrinjavanja jednog psa dnevno iznose oko 80 kuna, što godišnje iznosi cca 29.000,00 kuna. Dosadašnji prosjek bio je oko 3o pasa godišnje pa nije teško izračunati koliki je to izdatak za Općinski proračun, a pogotovo sada kada Zakon više ne dozvoljava eutanaziju, pa je lako moguće da zbrinjavanje jednog psa do udomljavanja potraje i više godina.

Svrha i cilj ovog Zakona je prije svega razvijanje svijesti javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja, a svima nama je u interesu smanjiti odnosno spriječiti troškove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. Upravo to je namjera i svrha ovog pisma.

Obzirom da su Zakonom o zaštiti životinja propisane i visoke novčane kazne za skrbnike pasa koji se ne pridržavaju zakonskih obveza, posebno vam skrećemo pozornost na slijedeće:

  • Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je napuštanje životinje. Kazna za nepoštivanje ove obveze iznosi do 30 000,oo kuna.
  • Obvezno je mikročipiranje Kazna za nepoštivanje ove obveze iznosi do 6. 000,00 kuna.
  • Zakonska obveza skrbnika je osigurati kontrolu razmnožavanja životinja. Ako skrbnik ne želi zbrinuti neželjenu mladunčad snosi troškove zbrinjavanja. Kao način kontrole razmnožavanja radi se kastracija ženki i mužjaka. Kazna za nepoštivanje ove obveze iznosi do 30. 000,00 kuna.
  • Skrbnik mora osigurati potrebne uvjete za kućne životinje što uključuje i veterinarsku skrb. Psi se smiju držati isključivo u ograđenom prostoru (dvorištu). Zanemarivanje i zlostavljanje životinja kažnjava se do 30. 000,00 kuna, a mučenje i ubijanje zatvorskom kaznom do godine dana.
  • Skrbnik životinje obavezan je komunalnom redaru predočiti dokaz o cijepljenju i mikročipiranju psa.

Dragi sugrađani, ako ste pažljivo pročitali ovu obavijest uvjeren sam da ste shvatili koliko je odgovorno biti skrbnik psa ili bilo koje druge životinje, a koliko je neodgovorno zanemariti je i prepustiti brigu o njoj zajednici, u ovom slučaju svojoj Općini.

Kako bi spriječili nekontrolirano razmnožavanje pasa i daljnje troškove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja općina Bistra će uskoro donijeti odluku o obaveznoj sterilizaciji ženki pasa. Općina će sterilizaciju sufinancirati u iznosu od 200,00 kuna po svakoj ženki. U pripremi je i fotodokumentacija svakog psa sa pripadajućim brojem mikročipa kako bi Općina vodila foto kartoteku pasa koja bi nam pomogla oko identifikacije onih koji nekontrolirano lutaju.

Apeliramo na svijest građana i molimo da svako zlostavljanje, napuštanje i zanemarivanje životinja odnosno nekontrolirano razmnožavanje pasa prijavite nadležnoj Veterinarskoj inspekciji i komunalnom redaru, a u slučaju zlostavljanja i policiji.

Budite aktivan sudionik društva i štitite životinje.

 

Općinski načelnik

Krešimir Gulić, v.r.