REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

 

O B A V I J E S T

 o radnom vremenu Općine Bistra i Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o.

 

 

 

Zbog nastale epidemiološke situacije u borbi za sprječavanje širenja COVID-19

Općina Bistra i Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. do daljnjega će raditi u dvije smjene:

 

  1. Smjena od 07,00 do 13,00 sati
  2. Smjena od 13,30 do 19,30 sati.

 

Stranke se do daljnjeg rješavaju isključivo online komunikacijom e-poštom:

opcina-bistra@bistra.hr; komunalnogospodarstvo@bistra.hr

ili putem telefona:

Općina Bistra: 01/3390-039

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o.: 01/3390-461.

 

U iznimnim situacijama kada navedene opcije nisu moguće

stranke su se dužne najaviti, a službenici su dužni komunicirati sa stankama na udaljenosti od najmanje dva metra, bez neposrednog kontakta uz obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

Hvala na razumijevanju uz odgovorno ponašanje.