Obavještavamo sve poslovne subjekte kako Općina Bistra od 1. srpnja 2019. godine neće biti u mogućnosti zaprimati i izvršavati račune koji nisu izdani u skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Narodne novine 94/18.

Računi koji će biti dostavljeni nakon 01. srpnja 2019. godine  u postupcima javne i jednostavne nabave, a nisu izdani sukladno navedenom Zakonu biti će vraćeni.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi primjenjuje se na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno Zakonu o javnoj nabavi, ali i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora odnosno narudžbenica proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Općina Bistra prima račune preko centralne točke za slanje i zaprimanje računa za obveznike javne nabave i koristi usluge centralnog informacijskog posrednika FINA-u.