Župan Zagrebačke županije je dana 27. ožujka 2020. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode potres između ostalog i na području Općine Bistra KLASA:920-01/20-02/01, URBROJ: 238/1-03-20-02.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda da prijave štetu na imovini Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.
Oštećenici (fizičke i pravne osobe) mogu Obrazac PN popuniti, potpisati i poslati elektronskim putem na e-mail opcina-bistra@bistra.hr ili putem pošte na adresu Općinsko povjerenstvo Općine Bistra za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Bistranska 98, 10298 Bistra u što krećem roku, također je uz obrazac potrebno poslati fotografije šteta.

Sredstva pomoći ne dodjeljuju se za štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju tj. za zgrade koje nisu legalizirane, a za koje nije izdana građevinska dozvola.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, odgođeni su rokovi za dostavu podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda propisani Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine br. 16/19).

Općinsko povjerenstvo Općine Bistra za procjenu šteta od prirodnih nepogoda izaći će na teren kada za to nastupe povoljne okolnosti.

Sve potrebne informacije oko popunjavanja obrazaca mogu se dobiti putem e-maila: opcina-bistra@bistra.hr