O ODSJEKU

Odsjek za financije i računovodstvo obavlja slijedeće upravne, stručne i druge poslove:

poslovi pripreme i praćenja izvršenja Proračuna Općine; poslovi vođenja knjigovodstva te vođenje platnog prometa putem računa Općine; izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna; izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja; nadzor proračunskih korisnika; izrada nacrta općih akata Općine u svezi razreza i naplate općinskih prihoda; materijalno poslovanje Općine; vođenje knjigovodstvenih evidencija općinske imovine; vođenje poslova osiguranja imovine; poslovi javne nabave; poslovi obračuna plaća radnika općinske uprave i izrada mjesečnih i godišnjih izvješća o radnicima i izvršenim isplatama; utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, prihoda s osnova korištenja javne površine; utvrđivanje poreza na potrošnju, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor; poslovi prisilne naplate ostalih poreza koji su prihod proračuna Općine; poslovi prisilne naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, prihoda s osnova korištenja javne površine i ostali poslovi iz njihovog djelokruga rada.

Voditeljica odsjeka

Kristina Grgurić, bacc. oec.
e-mail: kristina.grguric@bistra.hr

 

STRUČNA SURADNICA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Branka Domitrek, dipl. oec.
e-mail: branka.domitrek@bistra.hr

 

RAČUNOVODSTVENA REFERENTICA

Silvija Gulić
e-mail: silvija.gulic@bistra.hr

 

Rad sa strankama

Ponedjeljak
8:00 – 10:30 i 11:30 – 17:00 sati
Srijeda
8:00 – 10:30 i 11:30 – 14:30 sati
Petak
8:00 – 10:30 sati
Utorak, četvrtak
stranke se ne primaju

Skip to content