O ODSJEKU

Odsjek za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja slijedeće upravne, stručne i druge poslove:

poslovi vezani uz poslove općinskog načelnika; poslovi vezani uz funkcioniranje političkog sustava Općine, a s tim u vezi poslovi koji se odnose na rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela; poslovi vezani za rad i organizaciju lokalne i mjesne samouprave; poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo općinske uprave; poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte; zaštita i čuvanje arhivskog gradiva; analiziranje i predlaganje djelatnosti i akata u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije metoda rada i bolje usklađenosti djelovanja općinske uprave; upravljanje informacijama (pravo na pristup informacijama, odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga); imovinsko-pravne poslove; poslovi javne nabave; poslovi upravljanja ljudskim potencijalom; zastupanje po punomoći i praćenje sudjelovanja Općine u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima; ostale opće poslove općinske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih Odsjeka; suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku; ostali poslovi iz njihovog djelokruga rada.

Voditeljica odsjeka

Nikolina Coha Godec, bacc. adm. publ.
e-mail: nikolina.coha.godec@bistra.hr

Viša stručna suradnica za pravne poslove i javnu nabavu

Ivana Coha Kontrec, dipl.iur.
e-mail: ivana.coha.kontrec@bistra.hr

Administrativna tajnica

Đurđica Petek
e-mail: djurdjica.petek@bistra.hr

Rad sa strankama

Ponedjeljak
8:00 – 10:30 i 11:30 – 17:00 sati
Srijeda
8:00 – 10:30 i 11:30 – 14:30 sati
Petak
8:00 – 10:30 sati
Utorak, četvrtak
stranke se ne primaju

Skip to content