O ODSJEKU

Odsjek za razvoj i društvene djelatnosti obavlja slijedeće upravne, stručne i druge poslove:

poslovi vezani uz praćenje domaćih i međunarodnih natječaja kojima se osiguravaju sredstva za programe i aktivnosti iz djelokruga lokalne samouprave, a koji se financiraju iz programa Europske unije, ministarstava, županije ili drugih subjekata; poslovi pripreme dokumentacije za podnošenje prijava za kandidiranje kapitalnih i drugih projekata i programa od interesa Općine prema EU fondovima i drugim izvorima financiranja; poslovi sudjelovanja u projektima Općine vezanim za EU fondove i druge izvore financiranja; poslovi bratimljenja Općine; poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe; poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području kulture i sporta; poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva; poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti; poslovi vezani uz osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Općine; poslovi vezani uz praćenje rada udruga građana i zaštite potrošača; poslovi promicanja općih kulturnih vrednota poticanjem kulturnog stvaralaštva i zaštiti postojeće građe; poslove nadzora nad javnim ustanovama prema Općini Bistra (kao osnivaču) propisanim zakonom i drugim propisima; poslovi razvoja programa poticanja poduzetništva i gospodarstva; ostali poslovi iz njihovog djelokruga rada te poslovi zaštite i spašavanja.

Voditelj odsjeka

Domagoj Eršek mag.ing.oecoing.

e-mail: domagoj.ersek@bistra.hr 

Rad sa strankama

Ponedjeljak
8:00 – 10:30 i 11:30 – 17:00 sati
Srijeda
8:00 – 10:30 i 11:30 – 14:30 sati
Petak
8:00 – 10:30 sati
Utorak, četvrtak
stranke se ne primaju

Skip to content