Olujno nevrijeme i u Bistri

Gotovo u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u Bistri, ovaj je vikend protekao u znaku olujnih udara vjetra, koji je za posljedicu imao gubitak jednog ljudskog života i velike materijalne štete.
Do stradavanja ljudskog života došlo je na Dunavu kod Vukovara, prigodom namjere vlasnika da spasi svoj čamac, dok su materijalne štete zabilježene u brojnim gradovima i općinama, u kojima je još uvijek u tijeku evidentiranje nastalih šteta.
Srećom po Bistru, olujni udari vjetra nisu bili tako velikog intenziteta da bi izazvali veće materijalne štete, kao niti stradavanja ljudi, dok je jedna od šteta zabilježena u centru Donje Bistra, na zgradi negdašnje općinske uprave.
Vjetar je sa zgrade dignuo više crijepova, dio kojih je pao na parkiralište i cestu ispred ulaza u zgradu, dok je dio crijepova završio u dvorišnom prostoru. Tako je stara zgrada, nakon potresa od kojeg štete još uvijek nisu sanirane, pretrpjela nove štete pa će građani Bistre ubuduće biti izloženi još većem riziku prilikom prolaska ili vožnje pored iste, kao i u slučajevima korištenja usluga tamošnjeg bankomata.
Treba napomenuti kako zgrada nije u općinskom vlasništvu, već u vlasništvu MUP-a Republike Hrvatske pa je za očekivati kako će isti u žurnom roku pokrenuti inicijativu na obnovi zgrade, kako bi se izbjegle neželjene posljedice po ljude i imovinu.

Skip to content