Općine Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra zajednički provode projekt o održivom gospodarenju otpadom, u okviru kojeg programa se provode raznovrsne izobrazno-informativne aktivnosti, jedna od kojih je bila i gostovanje predstavnika Bistre u snimanju radijske emisije u kojoj su sudjelovali zamjenik općinskog načelnika Danijel Drviš i predstavnik općine u Forumu Parka prirode Medvednica Darko Slukan.

Zamjenik načelnika Danijel Drviš predstavio je općinske aktivnosti na planu gospodarenja otpadom; provođenje odvajanja otpada po domaćinstvima, uspostavu zelenih otoka, pripremu izgradnje reciklažnog dvorišta, odvoz glomaznog te ostalog otpada, akcije čišćenja prirodnog okoliša, kao i uvođenje raznih mjera za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada, kako postavljanjem kamera te osnaživanjem rada komunalnog redarstva.

Kako se veliki dio općine nalazi na prostoru zaštićenog područja Parka prirode Medvednica o iskustvima zbrinjavanja otpada s prostora parka, ali i izvan njega, govorio je Darko Slukan temeljem svojeg 20-eto godišnjeg radnog iskustva na poslovima čuvara prirode (rendžera) te višeg inspektora zaštite prirode, stavljajući naglasak na važnost edukacije svih kategorija stanovništva, posebice djece.

Snimljena emisija bit će emitirana u programu Radio Stubice ove subote s početkom u 16:15 sati.