Ovoga četvrtka bistranski su vijećnici održali svoju 16. sjednicu, koja je protekla u znaku usklađivanja općinskih akata s novom zakonskom regulativom. Vezano uz promjene Zakona o komunalnom gospodarstvu usvojene su nove odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, za koje je naglašeno kako neće rezultirati novim troškovima za građanstvo, odnosno da će doći i do njihovog smanjivanja. Novom Odlukom o komunalnom doprinosu općinsko je područje podijeljeno u tri zone; građevinsku, gospodarsku te zonu poljoprivrednog i šumskog zemljišta, kod kojih je kod građevinske zone došlo do umanjivanja komunalnog doprinosa dok kod preostalih dviju nije bilo promjena.

Osim ovih, usvojene su i odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora te o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. Vijećnici su prihvatili prijedlog o godišnjem paušalnom iznosu po krevetu u iznosu 150 kuna, što je najmanji propisani iznos za ovu uslugu, kako bi se u budućnosti stimuliralo pružanje ovih usluga na prostoru općine. Na tom planu zanimljivu ideju je iznio potpredsjednik Vijeća Dragutin Žiljak, po kojem bi trebalo razmisliti o uvođenju stimulacija iznajmljivačima kreveta po 1000 kuna godišnje po krevetu, što bi u konačnici rezltiralo još boljim razvojem ovog uslužnog sektora.

Osim usvajanja navedenih odluka, na sjednici je došlo i do jedne promjene u sastavu Vijeća i to iz redova Hrvatskih laburista-stranke rada, gdje je umjesto dosadašnjeg vijećnika Damira Kurjana vijećnicom postala Mirjana Eršek.