Bistranski vijećnici ovoga su utorka održali svoju novu sjednicu, na kojoj su usvojili više izvješća; o izvršenju Proračuna Općine Bistra, o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, sve za 2018. godinu.

Od ostalih važnijih tema izdvajamo usvajanje prijedloga odluke o II. izmjeni i dopuni odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Bistra, temeljem koje će doći do povećanja računa za vodu kao posljedica usklađivanja sa zakonskom regulativom. Riječ je o uvođenju naplate za troškove odvodnje i pročišćavanja, vezano uz obavezu priključivanja na kanalizacijski sustav, a što je obaveza od 1. srpnja ove godine. Izračun povećanja računa po osnovi utroška 10 m3 vode iznosi 17 kuna povećanja u odnosu na dosadašnje cijene za korisnike vodovoda te 52 kune za korisnike vodovoda i kanalizacije.

Nadalje, vijećnici su donijeli odluku o promjenama općinskog Statuta, kojima se ukidaju mjesni odbori, budući da isti u dosadašnjem radu nisu ostvarili svoju opravdanost postojanja, uz napomenu kako se planira osnovati odbore za komunalnu problematiku, koji bi trebali biti funkcionalniji i efikasniji u rješavanju potreba građana.