Ovoga tjedna bistranski vijećnici održali su svoju novu sjednicu, koju je obilježila kratkoća njezinog trajanja te većinska tematika vezana uz protupožarnu zaštitu.

Usvojene odluke odnosile su se na Financijski plan za tekuću požarnu sezonu, Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i putova, Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijete opasnosti od požarnih ugroza, Plan evakuacije i zbrinjavanja i dr.

Od ostalih tema izdvajamo usvajanje odluke o kupoprodaji zemljišta između tvrtke MIV (Strojar) i Općine Bistra, vezane uz plan izgradnje općinskog reciklažnog dvorišta.

Po usvajanju gornjih odluka Općinsko vijeće je zaključilo svoje ljetne aktivnosti, čiji nastavak je planiran u rujnu po završetku godišnjih odmora.