Ovoga utorka bistranski su vijećnici održali svoju novu sjednicu, koja je već uobičajeno protekla u znaku kratkih diskusija te brzo donesenih jednoglasnih odluka. Od važnijih odluka izdvajamo usvajanje Polugodišnjeg izvještaja i o izvršenju Proračuna Općine Bistra za tekuću godinu, utvrđivanje ekonomske cijene programa predškole u Dječjem vrtiću Kapljica, te usvajanje odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i o donošenju Plana djelovanja Općine Bistra u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

Od više tema s aktualnog sata izdvajamo upite Nine Vrbana o problematici javne rasvjete, daljnjoj asfaltaciji općinskih cesta, izgradnji novih dionica nogostupa, potrebi postavljanja novih ogledala uz prometnice te o učinkovitosti videonadzora uz bistranske zelene otoke. Vijećnica Mirjana Eršek je postavila upite vezane uz realizaciju male škole, sufinanciranje Škole u prirodi i produženog boravka za druge razrede te je upozorila na neispravnost svjetlosnih upozorenja bistranskih pješačkih prijelaza, dok je Branka Jedvaj naglasila potrebu žurnog rješavanja problema prometa na raskrižju Vinogradske i Radićeve ulice, vezano uz učestale nezgode na toj lokaciji.

Na sva pitanja vijećnicima je iscrpno, i na njihovo zadovoljstvo, odgovorio zamjenik načelnika Danijel Drviš, koji je vijećnike upoznao i s planiranim i izvršenim općinskim aktivnostima u razdoblju između dviju zadnjih sjednica. U rezimiranju provedenih aktivnosti, kao i onih u tijeku, naglasak je bio na radovima na dječjem vrtiću, javnoj rasvjeti, izradi priključaka na vodovodni i kanalizacijski sustav, radovima na općinskom groblju te na daljnjoj asfaltaciji i elektrifikaciji, a dio izlaganja se odnosio i na pozitivna iskustva vezana uz rad novo zaposlenih komunalnog i poljoprivrednog redara.