Ovoga utorka bistranski vijećnici održali su svoju novu, tridesetu po redu, sjednicu, koja je protekla u znaku usvajanja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra za tekuću godinu te usvajanja njegovih III. izmjena i dopuna, što je već uobičajeno provedeno jednoglasnim izjašnjavanjem svih vijećnika.

U uvodnom dijelu sjednice zamjenik načelnika Danijel Drviš podnio je izvješće o planiranim i izvršenim aktivnostima u razdoblju između dviju posljednje održanih sjenica, nakon čega je uslijedio aktualni sat iz kojih od važnijih tema prenosimo kraći pregled projekata, koji su upravo u tijeku ili  u pripremi, komunalne aktivnosti na uređenju infrastrukture te zdravstveno i sigurnosno stanje.
Vezano uz projekte vijećnici su informirani kako je projekt uvođenja besplatne WiFi mreže na javnim općinskim prostorima priveden kraju, za projekt Zaželi u Općini Bistra još uvijek se primaju prijave dok se istodobno radi na projektu za nezaposlene mlade osobe. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta je u fazi otvaranja ponuda, Ekomuzej Bistra i Zeleni put su prijavljeni u rujnu, a radi se i na prenamjeni dvorane Sportskog centra u novu multifunkcionalnu dvoranu (fitnes, teretana i sl.).

Od većih infrastrukturnih radova upravo su u tijeku radovi u Stubičkoj ulici, na potezu od raskrižja s Krapinskom ulicom u smjeru Jakovlja, gdje se izvode radovi oborinske odvodnje, zacijevljivanje jaraka, izgradnja šahtova i ugradnja slivnika. Nakon realizacije radova na ovoj dionici, započet će se s istim radovima na dionici od Peščenke do Bukovja, dok su radovi asfaltacije nogostupa planirani početkom sljedeće godine.
Vezano uz rad Civilne zaštite zamjenik načelnika Drviš je naglasio potrebu daljnjeg odgovornog ponašanja vezanog uz korona virus, navodeći kako je trenutno u Bistri troje oboljelih od Covida-19, uz 14-ero osoba u samoizolaciji, a raspravljano je i o problemu sigurnosti u Bistri, poglavito vezano uz promet i pojavu droge te je odlučeno na sljedeću sjednicu Vijeća pozvati i ravnatelja škole i načelnika zaprešićke policije.
Nadalje, vijećnici su dali suglasnost na prijedlog Ugovora o neposrednom sudjelovanju općina u sufinanciranju troškova sanacije i izgradnje odlagališta Novi dvori u Zaprešiću te donijeli odluku o raspisivanju novog natječaja za prodaju zemljišta u općinskom vlasništu, do čega je došlo zbog neizvršavanja obveze plaćanja od strane kupca u ugovorom utvrđenom roku.