Od važnijih tema jučerašnje sjednice bistranskih vijećnika izdvajamo donošenje odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić.

Odluka vezana uz propisno zbrinjavanje otpada jedna je od obaveza proizašlih iz uredbi Europske unije, što znači da će i Bistra u dogledno vrijeme odvajati sve vrste nastalog otpada u svojim domaćinstvima, što podrazumijeva nabavku kompostera ili kanti za bio otpad, o čemu će građanstvo detaljnije biti informirano od pružatelja ovih usluga.

Ugovorom o partnerstvu na projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastruktue podrazumijeva fuzioniranje Vodovoda i odvodnje Bistre i Zaprešića, što je uvjetom za kandidiranje na natječaju EU kojim bi aglomeracija Zaprešić dobila 460 milijuna kuna, uvećano za PDV. Dinamikom ovog natječaja predviđeno je krajem godine raspisivanje natječaja dok bi radovi trebali započeti 2019.godine, a istima je između ostaloga obuhvaćena i izgradnja 35 km kanalizacijske mreže na području Općine Bistra.