Vijećnici Bistre ove su srijede održali svoju 29. sjednicu, koja je, uslijed ugroze od koronavirusa, održana uz korištenje zaštitnih maski, koje vijećnike nisu spriječile u donošenju novih bitnih zaključaka i odluka po društveni život Bistre.

Najvažnija usvojena odluka odnosila se na odabir najpovoljnijeg ponuditelja u sklopu javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Bistra, kojim je isto prodano jedinom ponuditelju i to po početnoj cijeni utvrđenoj po procjeni, u iznosu od 8,77 milijuna kuna.

Od ostalih važnijih odluka izdvajamo onu o financiranju obrazovnih materijala za sljedeću školsku godinu, za što je osigurano 200 tisuća kuna kojima će se za osnovnoškolce nabaviti svi radni materijali, bilježnice, likovne mape te pribor za tehničko crtanje, dok će se udžbenici i nadolazeće školske godine financirati iz državnog proračuna.

Nadalje, bistranski vijećnici izglasali su i Odluku o VII. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Općine Bistra, na kojima su stručne službe radile protekle dvije godine, a kojima je došlo do određenih promjena građevinskih područja. Vezano uz ove promjene, struka je naglasila kako su zaprimljene brojni zahtjevi za izmjenama Prostornog plana, od kojih su neki prihvaćeni, ali da većina njih nije bilo moguće prihvatiti zbog ograničenja iz Prostornog plana Zagrebačke županije, koji je višeg reda od općinskog plana, a neki iz razloga što su se zahtjevi odnosili na čestice na osami te daleko od postojećih naselja.