Ovoga utorka bitranski su vijećnici održali svoju posljednju, ukupno 37., sjednicu, iz koje od brojnih tema izdvajamo prvi rebalans općinskog proračuna. Istim je odrađeno više izmjena proračuna uglavnom tehničke naravi, a do kojih je došlo uslijed uvrštavanja u proračun financijskih stavki vezanih uz novoodobrene projekte.

Na aktualnom satu nije bilo pitanja za načelnika Krešimira Gulića, ali nije izostao njegov pregled planiranih i realiziranih aktivnosti u razdoblju između dviju posljednje održanih sjednica Općinskog vijeća. U tom dijelu načelnik Gulić je dao kratki presjek brojnih projekata, kao npr. početka radova na izgradnji druge faze kanalizacijskog sustava i na izgradnji reciklažnog dvorišta, te predstavio aktivnosti na projektima Ekomuzej, Zaželi i Želim posao. Nadalje, napomenuo je kako je u tijeku projektiranje vrtića u Gornjoj Bistri, koji će biti kapaciteta 100-injak djece, kao i da se aktivno radi na uređenju više ulica i pješačkih staza, Podgorske ulice u Poljanici, Bolničke ulice u Gornjoj Bistri, nastavka Stubičke ulice u Donjoj Bistri kao i više drugih ulica po svim općinskim naseljima.

Od ostalih tema sa sjednice, izdvajamo i donošenje Odluke o izradi osmih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bistra, vezano uz izmjene granica Gospodarske zone Bistra. Naglašeno je, kako se ove promjene rade na zahtjev investitora, koji će snositi i ukupne troškove izmjena Prostornog plana, kao i da se istima nije mijenjao status zemljišta u privatnom vlasništvu, već samo u vlasništvu tvrtke Eksedra i Općine Bistra.
Po zaključenju sjednice vijećnicima se obratio načelnik Krešimir Gulić, koji im se zahvalio na četverogodišnjoj suradnji, još jednom najavivši kako se više neće kandidirati za načelnika. Nadalje, istaknuo je kao će svoje političko djelovanje nastaviti kroz budući saziv Općinskog vijeća, obzirom da će na svibanjskim izborima biti nositeljem liste HDZ-a, a time možda i budućim predsjednikom Općinskog vijeća.