Bistranski vijećnici jučer su održali posljednju ovogodišnju sjednicu, koja je protekla u znaku usvajanja trećeg rebalansa općinskog proračuna za tekuću te donošenja proračuna za nadolazeću 2018.godinu.

Sjednica je započela prijedlogom vijećnika Nine Vrbana da se dnevni red sjednice dopuni, podnošenjem tri amandmana, koji su se odnosili na financiranje redovne djelatnosti vrtića te sufinanciranje programa predškolskog odgoja. Vijećnička većina nije prihvatila navedeni prijedlog, iz razloga što isti nije bio potkrijepljen prihodovnom stranom proračuna, potrebnom za realizaciju predloženog povećanja istog.

Po riječima načelnika Krešimira Gulića proračun je realno planiran, razvojan i socijalan, pa je kao takav i prihvaćen većinom glasova bistranskih vijećnika.
Od ostalih tema izdvajamo usvajanje odluke o davanju ovlaštenja načelniku za obavljanje svih potrebnih predradnji u svrhu realizacije pripajanja Vodovoda i odvodnje Bistra i Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić, vezano uz funkcioniranje Aglomeracije Zaprešić kao preduvjeta budućih apliciranja na fondove Europske unije.
Nadalje, vijećnici su dali suglasnosti na Program rada i financijski plan općinskog Savjeta mladih za 2018.godinu, a usvojene su i 5.izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra, koje su provedene vezano uz reguliranje prostora buduće nove Dječje bolnice.