Ove srijede bistranski vijećnici održali su svoju drugu sjednicu, na kojoj od važnijih tema izdvajamo usvajanje Odluke o drugim izmjenama i dopunama proračuna Općine Bistra za 2017. godinu.

Uobičajeno, Vijeće je započelo aktualnim satom na kojem je načelnik Krešimir Gulić vijećnicima odgovarao na pitanja. Od važnijih tema iz njegovih odgovora isčitavamo kako se nogostup u Potočnoj ulici planira graditi sljedeće godine, iste godine planirano je spajanje na kanalizacijsku mrežu svih korisnika kojima su već izgrađeni šahtovi u dvorištima, kao i da će priključci na kanalizaciju biti besplatni. Vijećnici su postavili i pitanje o završetku mosta u Donjoj Bistri, vezano uz nastale prometne probleme, na što im je odgovoreno kako se ne radi o općinskoj investiciji, odnosno da je riječ o nadležnosti Županijske uprave za ceste, a da je nezadovoljstvo građana opravdano, zbog predugih rokova izgradnje, koji su čak i prekoračeni.

Vezano uz rebalans općinskog proračuna, isti je smanjen za 12,02%, iz razloga što je planirana izgradnja aneksa vrtića prolongirana za sljedeću godinu, a time i natječajem planirana sredstva, dok su u proračunu osigurana sredstva za otkup zemljišta za izgradnju rotora u Poljanici kod škole.

Nadalje, vijećnici su usvojili odluke o planu gospodarenja otpadom, troškovima prijevoza srednjoškolaca, stipendiranju srednjoškolaca i studenata te o ekonomskoj cijeni predškole.