Općina Bistra je dana 04.01.2021. godine otvorila poseban račun kod Hrvatske poštanske banke za “Pomoć za obnovu nakon potresa” na koji mogu svi koji žele uplatiti novčanu pomoć namijenjenu za sanaciju šteta u područjima pogođenim razornim potresima.

Račun na koji možete uplatiti novčanu pomoć:

Primatelj: Općina Bistra – pomoć za obnovu nakon potresa

IBAN: HR8623900011500198868

Model: 00 ili 99

Poziv na broj odobrenja: OIB uplatitelja

Opis plaćanja: Pomoć za obnovu od potresa

Stanje na dan 22.07.2021.g. je 17.750,07 kn.