Međusektorska suradnja svih dionika koji participiraju u prostoru Parka prirode Medvednica započela je u veljači ove godine na inicijativu Javne ustanove Parka prirode Medvednica. Prvi sastanak je održan Bistri na temu šuma i gospodarenja šumama, kojom prigodom je dogovoreno kako će se ova inicijativa i nadalje održavati te širiti novim aktualnim temama.

Sukladno tome, novi je sastanak održan prošloga tjedna u  Stubičkim Toplicama, na kojem je raspravljana tematika voda i vodnih građevina te stanja cesta i prometa, a na kojem je od predstavnika Općine Bistra sudjelovao zamjenik načelnika Danijel Drviš.

Glavnina diskusije bila je fokusirana na probleme brojnih klizišta te odrona šumskih zemljišta, koja ugrožavaju sigurnost prometa, te na poteškoće u provođenju Programa radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda za područje VGO za Gornju Savu.