Prošloga tjedna Općina Bistra je bila domaćinom sastanku iniciranom od strane Javne ustanove Park prirode Medvednica, vezanom uz raznovrsnu zajedničku problematiku Ustanove, Hrvatskih šuma te općina i gradova čiji se dijelovi nalaze unutar granica parka, a sve u cilju izrade zajedničke politike zaštite prirode na ovom prostoru.

Od više problema, veću pozornost dobila je problematika gospodarenja i stanja u šumama, kako u državnim tako i privatnim, potreba usklađivanja aktivnosti raznovrsnih dionika, kao npr. škola skijanja, ugostitelja, planinara, biciklista, izletnika do samih žitelja parka.

Nazočni gradonačelnici i načelnici naglasili su i potrebu rješavanja problematike prometa u parku, bujičnih voda i opasnosti istih za stanovništvo i njihovu imovinu, prekobrojnosti divljači i štetama istih na usjevima, voćnjacima te vinogradima.

Sastanak je zaključen dogovorom svih sudionika o potrebi organiziranja zajedničkih akcija čišćenja parka od neprimjereno odloženog otpada te  na pošumljavanju, a prihvaćena je i inicijativa o redovitom održavanja ovakvih koordinacija, kako bi se ukupna problematika i dinamika njezinog rješavanja mogle što učinkovitije detektirati i pratiti.