Iskoristivši praznik u lipnju spojili smo tri dana, od 20. do 22. lipnja, i otišli planinariti na Srednji Velebit.
Kao baza nam je poslužila Kugina kuća smještena uz makadamsku cestu koja prolazi uzduž Srednjeg Velebita.
Svaki dan obišli smo jedan dio Velebita i pri tom se uspeli na Zečjak (1622 m), Šatorinu (1622 m) i Laktin vrh (1504 m).
Ovakav izlet zahtijeva malo ozbiljniju pripremu, ali i pruža poseban užitak zbog višednevnog boravka na planini.

Više o ovom i ranijim izletima, kao i ukupnim aktivnostima PD Bistra na web i facebook stranicama:

http://www.hpd-bistra.hr

https://hr-hr.facebook.com/planinarskodrustvobistra/

(materijali: Tomislav Novosel)