Nova sjednica Vijeća započela je već uobičajeno izvješćem općinskog načelnika Krešimira Gulića o planiranim i izvršenim aktivnostima, kojima je rekapitulirao uređivanje više bistranskih prometnica, aktivnosti mjesnih odbora te izvođenje malih komunalnih aktivnosti. Nadalje, načelnik Gulić informirao je vijećnike o projektiranju ceste i pješačke staze u Potočnoj ulici, realizacija kojih radova je planirana u sljedećoj godini, kao i nogostupa u Stubičkoj ulici, dionice koja će spojiti Donju Bistru i Bukovje te nastavka od Krapinske ulice u smjeru Jakovlja.

Na održanoj sjednici vijećnici su usvojili više odluka; o dodjeli nagrada i javnih priznanja Općine Bistra, vezano uz obilježavanje Dana Općine, o izmjeni odluke o općinskim porezima, usvajanju odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Donja Bistra – Poljanica te o izmjeni i dopuni odluke o nerazvrstanim cestama.

Osim navedenoga, kao i ranijih godina, izglasana je suglasnost za potpisivanje Sporazuma o održavanju ceste Gornja Bistra – Crveni spust za 2018.godinu, kojom će istu zajednički održavati Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Općina Bistra i Hrvatske šume, a same radove će izvoditi Komunalno gospodarstvo Bistra.