Kao i ranijih godina Bistrajnski potepuhi su i uoči ove Cvjetnice održali radionicu izrade jagnuša, bistranskog tradicijskog običaja kojeg su prije dvadesetak godina otrgnuli od zaborava.
Radionica je održana sukladno propisanim epidemiološkim mjerama, da bi maske bile skinute samo za potrebe fotografiranja.

 

Jagnuš

Dišouči vajnkušek,
okuol vrata jagnuš.
Mali krasluček,
a nie kraluš.
Te male droftine
naše tradicije,
več su skorem toukle
one zajdne vure.
Potepuhi su rekli:
„To ne more biti,
jagnušeka muoramo
od zabice skriti.“
Na Cvietnicu je opet
dece okuol vrata,
mame vu nadra,
a vu žepu nosi ga
tata.
Kak svedok vremena
opet živi,
bistrajnski jagnuš
nazaj dišti.

(Štefica Flegar, iz zbirke Vu srcu i v oku,
nakladnik: Udruga Bistrajnski potepuhi, 2012.)