LAG Zagorje-Sutla u sklopu projekta “Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja “Žene biraju novu šansu”, sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. (Više o projektu na našem Webu), organizira program osposobljavanja “EKO poljoprivrednica” za nezaposlene žene (LINK).