REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Općinski načelnik

 

P O Z I V

studentima s područja Općine Bistra

Općina Bistra traži  studente/ice s područja  Bistre za poslove brojanja putnika (3 radna dana te jedan vikend) na autobusnim stajalištima na području općine Bistra (linija 176 i 177).

Pozivaju se svi zainteresirani da svoju prijavu pošalju na e-mail opcina-bistra@bistra.hr ili se jave na tel. 01/3390-039.

Općinski načelnik
Krešimir Gulić