REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Općinski načelnik

 

KLASA: 402-01/20-01/03

URBROJ: 238/02-02-20-23

Bistra, 28. rujna 2020.

Općina Bistra po potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi u Općini Bistra “ – UP.02.1.1.13.0003. u sklopu programa „Zaželi“ – program zapošljavanja žena-faza II“, dana 28.09.2020. poziva na iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi u Općini Bistra.

ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU
„Zaželi u Općini Bistra“PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

 

Pozivaju se nezaposlene  osobe ženskog spola na iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu „Zaželi u Općini Bistra“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

 

Projektom će se omogućiti edukacija i zapošljavanje osoba ženskog spola u razdoblju od 12 mjeseci koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i/ili nemoćnim  osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima na području Općine Bistra.

 

Na ovaj poziv se mogu prijaviti pripadnice ciljane skupine, koje zadovoljavaju navedene kriterije:

  • Punoljetnost;
  • Hrvatsko državljanstvo;
  • nezaposlene žene hrvatskog državljanstva sa završenim najviše srednjoškolskim obrazovanjem (prijavljene i neprijavljene u evidenciji HZZ-a) s naglaskom na osobe ženskog spola starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice;
  • Imaju prebivalište na području Općine Bistra.

 

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu na određeno vrijeme-12 mjeseci, probni rad-3 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

 

Vrijeme trajanja projekta je 18 mjeseci, a uključuje odgovarajuće edukacije i Ugovor o radu na određno vrijeme u trajanju od jedne godine.

 

Mole se zainteresirane  nezaposlene žene s područja Općine Bistra, da se jave u Općinu Bistra u uredovno vrijeme, do četvrtka 01.10.2020., a sastanak sa zainteresiranim nezaposlenim ženama održat će se u petak 2.10.2020. u  11 sati u Kulturnom centru Bistra.

 

Kontakt osoba: Domagoj Eršek

Telefon : 01/3390-039.                                                                                                                Općinski načelnik, Krešimir Gulić