U ponedjeljak, 11. ožujka, u 19:30 sati u Općinskoj knjižnici Bistra održat će se predstavljanje knjige Na Caminu sam zagrlio Boga autora Tomislava Birtića.

Na Caminu neprestano srećeš sebe. Stalno ti je na oku čovjek kakav želiš biti. Stalno − osjećaš! − sebe kakav želiš biti. Stalno osjećaš slobodu, koja ti postaje sve draža i draža, sve si neskloniji birati sigurnost umjesto slobode. Stalno si u ljubavi, sav si ljubav, i strah ima sve manje šanse. Strahu je presuđeno.