REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

O B A V I J E S T

 O RADU MATIČNOG UREDA  B I S T R A

 

Matični ured  Bistra od dana 05.1.2021. godine radi na lokaciji u

OPĆINI BISTRA, Poljanica,Bistranska 98

 ulaz br. 2  Kulturni centar Bistra

 

svaki dan (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

Pauza od 11,00 do 11,30 sati.

Kontakt broj je 098/1930-861 –

 

MATIČAR DUBRAVKO IVEKOVIĆ

  

Obzirom na specifičnu situaciju – potres u Zaprešiću u slučaju bilo kakvih promjena,

mještani Općine Bistra biti će obaviješteni putem Internet i facebook stranice.

 

Načelnik

Krešimir Gulić, v.r.