Jedan od načina povećanja sigurnosti u prometu svakako su i radovi na uređivanju horizontalne signalizacije. Te radove smo ovih dana zabilježili na bistranskim prometnicama, a istima su ponovno iscrtane kolničke oznake i pješački prijelazi.

Proljetnim aktivnostima ove smo subote svjedočili i kod bistranskih vatrogasaca, koji su organizirali veliku akciju čišćenja Vatrogasnog doma, voznog parka i opreme.