Na županijskim prometnicama Bistre unatrag nekoliko dana bilježimo nove aktivnosti na povećanju sigurnosti u prometu.

Nakon što je prije nepunih godinu dana obavljeno „frezanje“ bistranskih prometnica, na zavojitim dijelovima na kojima su se učestalo događala izlijetanja vozila, sada su na rubnjacima nogostupa ugrađeni katadiopteri, odnosno mačje oči, kako bi opasni dijelovi cesta bili što vidljiviji vozačima.

Za očekivati je da će i ova mjera doprinjeti smanjivanju broja prometnih nezgoda na našim prometnicama.