Prostorni plan uređenja Općine Bistra

Urbanistički plan uređenja “Brezinska ulica”

Urbanistički plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Detaljni plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra”

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra – sjever”