Prostorni plan uređenja Općine Bistra

Urbanistički plan uređenja “Brezinska ulica”

  • UPU “Brezinska ulica”

    (Službeni glasnik Općine Bistra broj 04/2013)

    1. ispravak

    (Službeni glasnik Općine Bistra broj 06/2013)

Urbanistički plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Detaljni plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra”

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra – sjever”