Došlo je do promjene u radnom vremenu knjižnice koja u utorak, 6. rujna 2016., neće raditi.