29.6.2020. Službeno smo započeli provedbu projekta Izgrandnje reciklažnog dvorišta na području Općine Bistra koji nam je odobren iz Kohezijskog fonda, operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. i 2020., zaštita okoliša i održivost resursa.

  • Ukupna vrijednost projekta: 4.408.926,69 kn
  • Izvori financiranja: Europska unija 85%
  • Sufinanciranje od strane Općine Bistra: 661.339,01 kn
  • Razdoblje provedbe: 2020. –2021.

Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta na području općine Bistra doprinosi se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, te doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova i čuvanju prirodnih resursa zbog mogućnosti recikliranja. Kroz edukaciju osigurava se prevencija nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada koje se može reciklirati, ponovna uporaba korisnih sirovina iz otpada, a sve s ciljem smanjenja cijene odvoza otpada za kućanstva i sprječavanja odlaganja otpada u prirodu. Reciklažno dvorište će biti izgrađeno u Gornjoj Bistri, Sljemenska ulica. Tijekom mjeseca srpanja planirano je raspisivanje natječaja za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta.