Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pešćenka u Općini Bistra

Naziv programa:

MJERA 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«

Ukupna vrijednost projekta: 4.437.446,80 kn

Izvori financiranja: Europska unija 85%, Republika Hrvatska 15%

Sufinanciranje od strane Općine Bistra: 0,00 kn

Razdoblje provedbe: veljača 2018. – svibanj 2019.

Opis projekta:  Razvoj temeljne infrastrukture u Općini Bistra uz stvaranje preduvjeta za povećanje sigurnosti i mobilnosti posebno naselja Bukovje Bistransko i Poljanica Bistranska, učenici osnovne škole Bistra i korisnici dječjeg vrtića. Projektnom se u potpunosti obnovila ulica Pešćenka – kolnik u punom profilu, izgradili nogostupi, izgradili dva nova mosta na potocima koji prolaze trasom, izvedena je oborinska odvodnja, hortikulturno uredio okoliš, u ukupnoj duljini od 1.036 metara.

Status: ZAVRŠEN

Ostali projekti

Skip to content