Obilaskom bistranskih gradilišta evidentirali smo radove na izgradnji kanalizacijskog sustava u Poljanici, izgradnju nogostupa u Gornjoj Bistri, gdje su preostali još samo radovi asfaltacije te izgradnju nogostupa u Donjoj Bistri, u Krapinskoj ulici, gdje su u tijeku radovi ugradnje šahtova i zacijevljenja odvodnih jaraka.