Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području općine Bistra

Naziv Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije

Financirano iz: Fond solidarnosti Europske unije (FSEU)

Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT): Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD): Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Naziv projekta: „Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području općine Bistra“

Korisnik projekta: Općina Bistra

Ukupna vrijednost projekta: 413.929,26 EUR

Kratak opis projekta:

Pregledom postojećeg stanja prometnice uočena su brojna oštećenja, kako točkasta tako i linijska. Asfaltni zastor je u lošem stanju. Pretpostavka je da je dio pukotina postojao i prije potresa, a nakon potresa iste su se dodatno proširile i otvorile dodatne pukotine na novim pozicijama.

Cilj operacije je obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

Očekivan rezultat projekta: sanirane prometnica oštećene u potresu na području općine Bistra – ulica Zelengaj i Bolnička ulica

Ostali projekti

Skip to content