Službenik za informiranje

Temeljem Zakona o pristupu informacijama, otvorena je mogućnost svim fizičkim i pravnim osobama da općinskoj upravi postavljaju upite o svim informacijama koje posjeduje, raspolaže ili ih nadzire Općina Bistra te o svim aktivnostima iz djelokruga rada općinske uprave.

Pisane upite o radu općinske uprave mogu se podnijeti putem pošte na adresu:

OPĆINA BISTRA
Bistranska 98, 10298 Donja Bistra

ili putem elektronske pošte: opcina-bistra@bistra.hr

Službenik za informiranje Općine Bistra je Nikolina Coha Godec, bacc.admin.publ.

Zahtjevi za pristup informacijama mogu se podnijeti i telefonski, na broj +385 (0) 1 3390 039 ili na telefax +385 (0) 1 3357 462 te na e-mail: opcina-bistra@bistra.hr.

Skip to content