Sukladno višegodišnjoj tradiciji i ove se godine mjesec svibanj u Hrvatskoj obilježava mjesecom zaštite od požara, koja se posebice očitava u znaku pojačanih mjera zaštite od požara.

Priređuju se brojna predavanja, edukativne radionice, postavljaju jumbo plakati, sve u cilju podizanja svijesti o opasnostima od požarnih ugroza, od kojih kao važnije izdvajamo stradavanja ljudi, uništavanja ili nastanka većih materijalnih šteta, te izazivanja trajnih nepovoljnih posljedica na prirodnom okolišu, onečišćavanjem tla i zraka a posredno i vodnih resursa.

Statistički pokazatelji požara na području naše općine govore nam kako je najviše njih nastalo kao posljedica neodgovornog paljenja vatre na otvorenim prostorima, često bez pravodobnog informiranja vatrogasaca o paljenju vatre kao i nedovoljnog osiguravanja sredstava za gašenje, što rezultira učestalim požarima, a što je moguće izbjeći odgovornijim pristupom ovoj tematici.

Stoga, budimo odgovorni u u postupanju s vatrom!