Berba grožđa – jesenske slatke brige

2016-02-28T14:34:44+00:00

Većina bistranskih vinogradara ovaj vikend provela je u svojim vinogradima, marljivo ubirući plodove svojega jednogodišnjeg rada. Za razliku od prošle godine, obilježene prekomjernim kišnim padalinama, ova godina obiljem sunca nagradila je vrijedne ruke vinogradara, pred kojima su sada poslovi podrumarenja, brige o vrenju mošta, kako bi sve u konačnici rezultiralo odličnim vinima. Vinogradareva spoved ...Ali [...]