Bistranska gradilišta aktivna i vikendom

2016-02-28T11:39:20+00:00

Današnji dan u Bistri je protekao u znaku radova na podizanju standarda komunalne infrastrukture, a kojima je umnogome i povećana sigurnost prometa na bistranskim prometnicama. Prve aktivnosti zabilježili smo na izgradnji nove dionice nogostupa, na potezu od Sportskog centra do Osnovne škole u Poljanici, gdje su ove subote izvođeni radovi asfaltacije nogostupa. Druge aktivnosti odnosile [...]